Występuje problem w sieci z zamianą nawy komputera na jego adres IP. Proszę w Połączenia->Edytuj listę usunąć to stanowisko i dodać je ręcznie (Sposób 2 ) podając adres IP w polu adres IP (lub host). Adres IP komputera można sprawdzić poleceniem ipconfig, nie z żadne strony www.