Instalację można przeprowadzić w trybie cichym z parametrem /verysilent

Pozostaje zaimportowania hasła  do rejestru klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Dyzmond Software\klient

lub dla systemów 32 bitowych:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dyzmond Software\klient

Hasło należy wyeksportować zinnego stanowiska, gdzie była przeprowadzona zwykła instalacja