Dla Windows 32 bit:

http://www.okoszefa.pl/download/osk_uninstall.zip

Dla Windows 64 bit:

Należy w opcjach folderów w zakładce widok :
1. Włączyć pokazywanie ukrytych plików i folderów
2. Wyłączyć chronienie plików systemowych
3. W Menedżerze zadań zakończyć działanie  procesu winn.exe
4. Skasować katalog:
C:\Windows\SysWOW64\winn