Najprostszym automatycznie proponowanym sposobem dodania monitorowanych komputerów do listy stanowisk w programie jest przeszukanie sieci. Program powinien odnaleźć w sieci wszystkie komputery z zainstalowanym klientem programu

Drugim sposobem jest ręczne wpisywanie stanowisk adresów IP lub nazw komputerów i dodawanie ich do listy

Listę można edytować usuwając wybrane stanowiska lub zmieniać im nazwę pokazywaną w programie