Hasło programu ustanawia się podczas instalacji

Identyczne hasło należy ustawić instalując serwer programu jaki i wszystkich klientów

Hasło służy do uruchomienia serwera jak i do weryfikacji połączeń pomiędy serwerem  klientami. Niezgodość hasel skutkować bedzie zerwaniem połączenia.

Uwaga Hasło nie może zawierać znaku #

Hasło można zmienić tylko i wyłącznie korzystając  instalatora

Po stronie serwera należy uruchomić instalację wprowadzić dwa razy hasło , kliknąć dalej i przerwać proces instalacji

Po stronie klienta należy uruchomić instalację wprowadzić dwa razy hasło , kliknąć dalej i przerwać proces instalacji – Komputer należy zrestartować