Podczas instalacji leży wymyśleć i podać hasło programu

Hasło będzie służyło do uruchomienia serwera  i do weryfikacji połączeń

Na serwerze i na klientach hasła muszą być identyczne. jeśli nie będą zgodne nastąpi zerwanie połączenia

Zmienić hasło można jedynie poprzez instalatora. nie jest wymagane ponowne kopiowanie plików, a jedynie wykonanie pierwszego kroku ustanawiania hasła

Komputer pracownika musi zostać zrestartowany.