Instalator klienta instalujący uruchamiany proces monitorujący pod inną nazwą niż typowa

Instalator nie zawiera konfiguracji hasła stąd zalecane jest  uruchomienie zwykłej instalacji klienta i ustanowienie hasła. Po dwukrotnym wpisaniu hasła i kliknięciu dalej  można zakończyć instalację.

 

Pobierz