Dostępny na stronie program jest wersją demonstracyjną, aby uzyskać pełną wersję należy do niej wprowadzić numer seryjny.

Numer seryjny aktywuje wersję demonstracyjną do pełnej funkcjonalności.
Numer seryjny wystarczy, by w pełni korzystać z programu. Sam program dostępny jest
na stronie pobierz program.
Numer seryjny wprowadza się tylko na stanowiskach zwanymi serwerami.
Numer seryjny wprowadza się podczas instalacji serwera OS jak i podczas instalacji
serwera OS Serwer automatycznego monitoringu (jeśli jest  wykorzystywany).
Numer seryjny można również wprowadzić w menu Start Windows wybierając Programy
lub Wszystkie programy, dalej Oko Szefa i Numer seryjny.
Numer seryjny otrzymuje się po zakupie programu.

Otrzymany numer seryjny należy zachować w bezpiecznym miejscu. Nie wolno go upubliczniać ani wypożyczać pod odpowiedzialnością karną.