Przedstawiamy Państwu opinię prawną dotyczącą stosowania monitoringu w miejscu pracy. Do opinii dołączone zostały wzory oświadczeń, które można wykorzystać.
Opinię przygotowało Biuro Doradztwa Personalnego i Gospodarczego „Doradca”.

Opinia prawna
Oświadczenie – przykład 1
Oświadczenie – przykład 2, powiązane z istniejącym regulaminem pracy