Należy zainstalować zarówno klienta na serwerze

Obok uruchomionego procesu winn.exe będzie plik winn.ini

W którym NALEŻY DODAĆ SEKCJĘ

[ports]

a wniej kolejnych użytkowników i różne porty nasłuchiwania

Domyślnie jest 5700

np u mnie dodałem

[ports]

roman=5701
user2=5702

 

gdzie jestem zalogowany jako roman w Windows

Wtedy łącząc się ze serwerwemkomputerem

serwer:5701 wpisanym w polu adres/host uzyskuję dane zebrane dla użytkownika roman
serwer:5702 wpisanym w polu adres/host uzyskuję dane zebrane dla użytkownika user2

Połączenia dla wszystkich należy dodać w menu połączenia->edytuj listę sposób drugi ręczne dodawanie