Na komputerach pracowników:

Zakończyć działanie procesu winn.exe

W pliku winn.ini z katalogu:

C:\Windows\SysWOW64\winn

Zmienić w sekcji [Dane]

port_nasluchiwania=5700

na

port_nasluchiwania=5702

Na komputerze szefa w pliku konfig.ini (obok okoszefa.exe)

 

zmienić wartość dla port_klienta na 5702