Na komputerach pracowników:

Zakończyć działanie procesu winn.exe

W pliku winn.ini z katalogu:

C:\Windows\SysWOW64\winn

Zmienić w sekcji [Dane]

port_nasluchiwania=5700

Zrestartować komputer

na

port_nasluchiwania=5705

Na komputerze szefa w menu Połączenie opcje klienta i własne zakładka serwer

Zmienić wartość domyślnie polecenia wysyłaj na port na 5705

Zapisać zmiany