1- w którym miejscu zmienić w rejestrze wpis aby winn.exe na komputerze klienta uruchamiał się automatycznie w systemie 64 bitowym
2- w którym miejscu przechowywane są dane historii i itp. klienta
3- w którym miejscu zapisywana jest historia stron na komputerze serwer (po kilknięciu prawym przyciskiem myszy w wybrany komputer -> strony -> historia)

1. W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Należy zmienić wartość dla winn prowadzącą do:

C:\Windows\SysWOW64\winn\winn.exe

2.Dla użytkownika Roman:

C:\Users\Roman\AppData\Roaming\winn

Dopóki działa proces winn.exe dostęp jest zabroniony

3.C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Oko Szefa\Pobrane