Program Oko szefa dział bez dodatkowej konfiguracji wewnątrz sieci lokalnej tworzonej prze router.

Jeęli chcemy połączyć się z zewnątrz na routetrze udostępniającym internet należy przekierować port(y)

Po zalogowaniu się do ustawień routera należy odnaleźć virtual servers lub port forwarding i dodać jedno przekierowanie dla każdego komputera pracownika

Na przykład:

połączenie z komputer 1:

nazwa przekierowana k1

Port zewnętrzny (external) 5700

Połączenie kierowane na adres ip komputera1 ((polecenie ipconfig) port 5700

—————————————————————————————–

połączenie z komputer 2:

nazwa przekierowana k2

Port zewnętrzny (external) 5702

Połączenie kierowane na adres ip komputera1 ((polecenie ipconfig) port 5700

W programie Oko Szefa serwer należy dodać połączenia ręcznie w polu adres podając adre ip routera:kolejny: port

np.: połączenie z k2

ip routera:kolejny:5702

ip routera można sprawdzić poprzez serwisy typu mojeip

Powyższy przepis dotyczy stałego adresu IP sieci.

Jeśli jest zmienny należy skontaktować się z usługodawcą lub skorzystać z dyndns